Bæredygtighed

Bæredygtighed er omdrejningspunktet hos Danhostel Ringsted.

Hensigten er, at alt hvad vi foretager os, kommer ud af ansvarlighed – både over for vores medarbejdere og vores kunder og leverandører. Vi arbejder med at få det helt ind i de inderste lag af vores processer. 

Herunder ses 2 af de bæredygtige tiltag vi arbejder med lige nu: 

 

UN Global Compact 

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. 

Som del af Global Compact får vi adgang til ekspertise, værktøjer, events, netværksgrupper og best practices inden for Global Compacts Ti Principper og verdensmålene. 

Adfærdskampagne

Vi har inkorporeret en massiv adfærdskampagne, som omhandler alt fra energibesparende huskeråd til personale og gæster i form af åbne/lukke for vand, varme, vinduer, ovne og køle-/fryseskabe o.lign.

Vi har været hele vejen rundt, og der er blevet lavet materiale, som understøtter og informerer omkring kampagnen.

Vi sparer på energien - det er godt for miljøet.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Danhostel Ringsted omstiller sig med FNs verdensmål som retningslinje. 

Særligt i forhold til verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion, laver vandrehjemmet en indsats. Køkkenet har stort fokus på madspild, hvor rester bliver samlet og genanvendt hvor muligt.

Danhostel Ringsted har opnået UNGC-medlemskab – verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder.

Det initiativ sætter rammer for hvordan Danhostel Ringsted kommunikerer deres fremskridt og engagement indenfor bæredygtighed. Derudover hjælper vandrehjemmet unge med beskæftigelse og anstændige jobs, i overensstemmelse med verdensmål 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst.

Til sidst arbejder Danhostel Ringsted med en adfærds-kampagne ift. energi- og varmebesparelser. På den måde sætter de retning mod et mindre klimaaftryk, og støtter verdensmål 13 – klima indsats. 

Vi støtter FN’s 8. bæredygtige mål: 

”Anstændige jobs og økonomisk vækst” 

Vi støtter FN’s 12. bæredygtige mål: 

”Ansvarligt forbrug og produktion” 

Vi støtter FN’s 13. bæredygtige mål: 

”Klimainsats” 

UN Global Compact

Vi er stolt medlem af UN Global Compact. 

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. 

Som del af Global Compact får vi adgang til ekspertise, værktøjer, events, netværksgrupper og best practices inden for Global Compacts Ti Principper og verdensmålene. 

· Menneskerettigheder 

· Arbejdstagerrettigheder 

· Miljø 

· Antikorruption 

Læs mere om UN Global Compacts 10 principper her: